IHA Kreuzlingen 2016
Art des Veranstaltung:
Datum:
Voller Name:
Ort:
Richter/in:
Ausstellung
22. Mai 2016
IHA Kreuzlingen 2016
Kreuzlingen/CH
Miroslav Zidar/SL


Rüden Zwischenklasse / Males Intermediate Class

Rüden Championklasse / Males Champion Class

Rüden Veteranenklasse / Males Veteran Class

Rüden Gebrauchshundeklasse

Hündinnen Zwischenklasse / Females Intermediate Class

Hündinnen Offene Klasse / Females Open Class

Hündinnen Veteranenklasse / Females Veteran Class