CAC (Clubschau) 2015
Art des Veranstaltung:
Datum:
Voller Name:
Ort:
Richter/in:
Ausstellung
04. Juli 2015
CAC (Clubschau) 2015
Kleindöttingen/CH
Willem Buitenkamp/NL


Rüden Jugendklasse / Males Junior Class

Rüden Championklasse / Males Champion Class

Hündinnen Jüngstenklasse / Females Puppy Class

Hündinnen Jugendklasse / Females Junior Class

Z:
E:

Hündinnen Offene Klasse / Females Open Class

Hündinnen Championklasse / Females Champion Class

Hündinnen Veteranenklasse / Females Veteran Class

Hündinnen Gebrauchshundeklasse